„Opracowanie kosmetyku przeznaczonego do pielęgnacji skóry osób po usunięciu zmian nowotworowych”

„Opracowanie kosmetyku przeznaczonego do pielęgnacji skóry osób po usunięciu zmian nowotworowych”

2022-08-23 PROJEKTY 0

Projekt pt. „Opracowanie kosmetyku przeznaczonego do pielęgnacji skóry osób po usunięciu zmian nowotworowych” uzyskał finansowanie w ramach konkursu  „Inkubator Innowacyjności UMK_4.0”, który realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 4.4.).

Celem projektu jest wdrożenie kosmetyku w formie kremu przeznaczonego dla osób po usunięciu zmian nowotworowych skóry. Projekt zakłada prace mające na celu określenie opłacalności wdrożenia produktu, jak i wykonanie kompletu testów niezbędnych do jego wdrożenia na rynek kosmetyczny. Istotnym elementem projektu jest złożenie patentu europejskiego. Opracowany zostanie projekt opakowania, strona internetowa oraz film promujący kosmetyk. Wszystkie działania zostały zaplanowane tak, by po zakończeniu projektu kosmetyk był gotowy do wdrożenia, jak i promocji.

Kwota dofinansowania: 96 846,53 PLN

Czas realizacji: 02.2021 – 10.2022