PEŁNA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

  • Badanie parametrów fizykochemicznych (pH, sucha masa, gęstość, ocena sensoryczna)
  • Optymalizacja właściwości użytkowych (lepkość, smarowalność, ekstruzja, adhezyjność)
  • Badanie czystości mikrobiologicznej
  • Testy obciążeniowe
  • Badanie stabilności i kompatybilności produktu kosmetycznego
  • Oznaczanie zawartości metali ciężkich w produkcie kosmetycznym
  • Badania dermatologiczne (indywidualny dobór probantów ze względu na charakterystykę i przeznaczenie produktu, badania nadzorowane przez lekarzy specjalistów)
  • Ocena skuteczności działania kosmetyków (badania instrumentalne parametrów skóry oraz subiektywna ocena uczestników badania)